Curemonte Legal verleent juridische ondersteuning en compliance support bij nationale, internationale en grensoverschrijdende projecten, transacties en geschillen. Wij bieden een breed spectrum van juridische diensten aan, zoals hierna vermeld in de Tabs. We helpen onze cliënten hun bedrijf te laten groeien, organisch of door overnames. Winstgevendheid en een integere bedrijfsvoering staan hierbij centraal. Wij helpen ondernemingen uit andere delen van de wereld bij de uitbreiding van hun activiteiten in Europa. En wij zijn beschikbaar om u te assisteren bij het nemen van bedrijfskritische beslissingen. En last but not least: Curemonte Legal staat ook klaar als sparring partner en strategisch board room adviseur voor de directie, raad van bestuur en / of het senior management team van een onderneming. Dit is met name ook het geval in als uw onderneming zich in zwaar weer bevindt en wordt geconfronteerd met fraudezaken en malversaties, of dat (ex-)medewerkers of leidinggevenden onderwerp zijn van integriteitonderzoek.

Onze diensten staan hieronder beschreven. Als u op een Tab klikt, leest u meer over de betreffende dienstverlening.

Om te weten te komen wat Curemonte Legal voor uw onderneming kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@curemontelegal.com of telefonisch: 06 222 31 890.

 

Curemonte Legal biedt haar cliënten general counsel diensten, expertise en support aan op basis van een interim, part-time, of full-time legal services arrangement, of op project basis. Vanwege onze jarenlange en brede juridische ervaring in de industrie en de financiële dienstverlening zijn wij in staat om onszelf snel vertrouwd te maken met uw bedrijfsactiviteiten en de juridische uitdagingen die u daarbij tegenkomt. Aldus zijn wij een betrouwbare en effectieve juridische adviseur van uw onderneming. Desgewenst zijn wij ook beschikbaar als lid van uw board of directors of het senior leadership team.

Curemonte Legal biedt juridische expertise aan alsmede practisch juridisch advies op basis van jarenlange ervaring opgedaan in de advocatuur, als in-house bedrijfsjurist, en als General Counsel. Op deze manier kan Curemonte Legal haar cliënten helpen met het oplossen van hun juridische en compliance problemen, èn het voorkomen daarvan. Curemonte Legal zoekt samen met haar cliënten naar gedegen en werkzame oplossingen. Hierbij is de focus gericht op expertise, efficiency, kosten besparing, en eenvoud en helderheid van het resultaat.

Curemonte Legal biedt diverse General Counsel diensten aan. Hiervoor zijn verschillende legal service arrangementen beschikbaar. Elk arrangement wordt in overleg met de cliënt samengesteld, zodat het precies aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. Wij werken op basis van een “pay-by-the drink” tarief (uurtarief), en bieden arrangementen aan op basis van een fixed fee (vast tarief), bijvoorbeeld per week of per maand. Wij bieden ook arrangementen aan waarbij de General Counsel voor één of meerdere specifieke projecten wordt ingehuurd. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat wij een General Counsel aan uw onderneming ter beschikking stellen op basis van een secondment of detacherings arrangement.

Bij een “pay-by-the drink” arrangement heeft u een General Counsel tot uw beschikking voor specifieke juridische vragen of in geval u een concreet probleem wilt bespreken. Het overleg vindt dan veelal telefonisch plaats, maar kan ook bij u of bij ons op kantoor plaatsvinden. Wij helpen onze cliënten ook bij het in kaart brengen en bewaken van de juridische risico’s waarmee hun onderneming dagelijks wordt geconfronteerd, en wat de cliënt kan doen om die risico’s te vermijden of beheersbaar te maken tegen minimale kosten. En liefst ook in een vroegtijdig stadium zodat er geen dure juridische procedures gevoerd moeten worden. Voorts assisteren wij onze cliënten bij zaken als beperking van juridische aansprakelijkheid en advisering omtrent wettelijke rechten en verplichtingen. En wij helpen bij het opstellen van contracten waarin die aansprakelijkheid goed geregeld is en eventuele risico’s tot een minimum beperkt worden.

De arrangementen met een vast tarief of voor specifieke juridische diensten zijn zo samengesteld dat onze cliënten desgewenst regelmatig een General Counsel bij hen op kantoor tot hun beschikking hebben, bijvoorbeeld voor een aantal dagen per week of per maand, voor kortere of langere tijd. Desgewenst neemt de General Counsel deel aan de management meetings en heeft de General Counsel regelmatig contact met de business teams en medewerkers van uw onderneming.

Voor alle juridische arrangement geldt dat wij een compleet pakket aan General Counsel diensten kunnen leveren. Deze diensten omvatten o.a. de volgende zaken:

– Dagelijkse aansturing van de juridische en compliance activiteiten van de onderneming
– Juridisch adviseur van de CEO, CFO en het senior management team
– In kaart brengen en bewaken van de juridische risico’s van de onderneming
– Juridische ondersteuning van de grote en belangrijke transacties en projecten
– Bewaking en uitvoering van de interne huishouding van uw onderneming (Corporate Governance)
– Naleving van de toezichtrechtelijke voorschriften (regulatory compliance)
– Erop toezien dat de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden met inachtneming van wet- en regelgeving (operational compliance)
– Opstellen en onderhandelen van contracten
– Opstellen van standaard contracten en model formulieren
– Selectie en aansturing van outside counsel
– Bewaking van het juridische budget
– Risicobeheersing en het oplossen van geschillen

Om te weten te komen wat Curemonte Legal voor uw onderneming kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@curemontelegal.com of telefonisch: 06 222 31 890.

Curemonte Legal kan u assisteren bij het opstellen, uitwerken en begeleiden van corporate reorganisaties, het (laten) opstellen van alle daarbij behorende vennootschapsrechtelijke documenten, en het verkrijgen van de noodzakelijke goedkeuringen en toestemmingen van de betrokken instanties (bijvoorbeeld de Toezichthouder in het desbetreffende land).

Curemonte Legal kan u ook helpen bij herfinanciering van uw leningen portefeuille, krediet faciliteiten, asset-based finance herstructureringen, de verkoop van de distressed asset portefeuille, en de herfinanciering van de onderneming (bijvoorbeeld door middel van ECP of MTNs).

Wij kunnen u ook assisteren bij het ontwikkelen en uitvoeren van interne reorganisaties, het stroomlijnen en vereenvoudigen van de corporate governance, waaronder begrepen zaken als het opruimen van vennootschappen, het sluiten van buitenlandse kantoren of het oprichten van nieuwe juridische entiteiten.

Bij het verrichten van deze diensten werken wij vaak nauw samen met andere stakeholders binnen uw onderneming, zoals bijvoorbeeld Finance, HR, en Tax, alsmede met de aandeelhouder (of vertegenwoordigers daarvan).

Om te weten te komen wat Curemonte Legal voor uw onderneming kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@curemontelegal.com of telefonisch: 06 222 31 890.

Hoe je ’t ook draait of keert, feit is dat niet elke onderneming in staat is om een bedrijfjurist in dienst te nemen. Andere bedrijven vinden dat de kosten van een eigen in-house legal team niet opwegen tegen het nut van zo’n eigen juridische afdeling. In die gevallen kan Curemonte Legal helpen. Wij bieden hetzelfde practische juridisch advies, strategische oplossingen, en een beetje “rust aan het hoofd” dat u zou ontvangen van een ervaren in-house general counsel of senior bedrijfsjurist. Maar dan wel zonder de complicaties en kosten van een extra headcount .

Maar zelfs in geval uw bedrijf reeds beschikt over een eigen in-house legal team, dan nog kan het vaak wenselijk zijn om tijdelijk over een extra senior jurist te beschikken. Bijvoorbeeld bij grote juridische projecten, product introducties, of belangrijke deals. Curemonte Legal kan u daarbij helpen. Wij kunnen zo’n tijdelijke senior legal counsel of general counsel ter beschikking stellen, helemaal gericht op wat u nodig heeft.

Curemonte Legal doet ook aan juridisch interim-management. Een voorbeeld: aan één van onze cliënten hebben wij gedurende twee jaar een general counsel ter beschikking gesteld. Onze jurist was lid van het senior management team van de cliént, was de adviseur van de directie, en was lange tijd de company secretary. Bovendien was hij hoofd van de afdeling Juridische Zaken waar hij een team van 15 juristen en legal professionals aanstuurde.

Om te weten te komen wat Curemonte Legal voor uw onderneming kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@curemontelegal.com of telefonisch: 06 222 31 890.

Bedrijven die in zwaar weer verkeren (distressed companies) zien zich geconfronteerd met tal van problemen die allemaal tegelijkertijd aandacht vragen. Die problemen stapelen zich op. Hoe houd je als onderneming het hoofd boven water. Snel en weloverwogen handelen is dan van het grootste belang. Het leadership team staat immers onder grote druk, de crediteuren dreigen faillissement aan te vragen, en de werknemers zijn de wanhoop nabij. En bijna dagelijks verschijnen er verhalen over de onderneming in de pers.

In deze situaties biedt Curemonte Legal uitkomst. Eén van onze cliënten zag zich geconfronteerd met een aantal problemen als hierboven beschreven. Wij stelden een senior jurist ter beschikking die aan de slag ging als General Counsel. Hij werkte nauw samen met de CEO, CFO en CRO van de onderneming van onze cliënt alsmede met de overige stakeholders. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat de onderneming in rustiger vaarwater terecht kwam en dat er een nieuw business plan met een lange termijn strategie werd opgesteld en uitgerold. De bedrijfsvoering is veilig gesteld en de onderneming kan weer verder met uitvoering van haar plannen.

Het kan ook voorkomen dat uw onderneming al dan niet terecht in verband wordt gebracht met fraude en integriteitsaffaires. Ook hier is het van groot belang dat u weet wat er gedaan dient te worden. En ook hierbij staat Curemonte Legal klaar om u te helpen. Wij hebben de raad van bestuur van één van onze cliënten geadviseerd met betrekking tot de juridische aspecten verband houdend met diverse interne en externe fraude- en integriteitsonderzoeken. De door ons ter beschikking gestelde jurist was actief betrokken bij het steering committee dat de onderzoeken begeleidde en aanstuurde. Hij handelde ook als contactpersoon namens de onderneming en raad van bestuur met de externe professionele experts, zoals bijvoorbeeld de strafrecht advocaat, de forensisch accountant en het onderzoekbureau.

Andere onderwerpen op het gebied van juridisch puinruimen (legal troubleshooting) en crisis management waarbij Curemonte Legal u kan assisteren betreffen onder meer:

– Relatie management m.b.t. de interne en externe stakeholders van uw onderneming
– Opstellen en beoordelen van persberichten en media statements
– Juridische analyse van en strategisch advies terzake interne en externe integriteitsonderzoeken
– Afhandeling van fraude en integriteit claims en bewaking van de juridische procedures
– Wijziging van het toezichtrechtelijke regime van uw onderneming
– Bewaking van de corporate governance
– Opstellen of verbeteren van de juridische processen, routines en controls als onderdeel van de verbetering van de interne controls binnen uw organisatie
– Schorsing en ontslag van medewerkers

Om te weten te komen wat Curemonte Legal voor uw onderneming kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@curemontelegal.com of telefonisch: 06 222 31 890.

Curemonte Legal heeft uitgebreide ervaring op het gebied van asset management en finance solutions. Wij hebben finance deals gedaan met verschillende asset types, zoals bijvoorbeeld corporate jets (aircraft), healthcare equipment, showroom inventaris, industry equipment, wagens, vrachwagens en trailers, spoorwagons, busjes, en modular space units. Of het nou om een eenvoudige asset finance deal gaat, of om gecompliceerde Pan-Europese fleet leasing transacties waarbij meer dan 1000 auto’s betrokken zijn, voor ons is het vertrouwde koek. En wij assisteren u graag bij het onderhandelen, contracten opstellen en closen van uw deals.

Ook als het gaat om juridische ondersteuning van asset management transacties en activiteiten bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van fleet management, vastgoed asset management en equipment services management.

Om te weten te komen wat Curemonte Legal voor uw onderneming kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@curemontelegal.com of telefonisch: 06 222 31 890

Om te weten te komen wat Curemonte Legal voor uw onderneming kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@curemontelegal.com of telefonisch: 06 222 31 890

Om te weten te komen wat Curemonte Legal voor uw onderneming kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@curemontelegal.com of telefonisch: 06 222 31 890

Om te weten te komen wat Curemonte Legal voor uw onderneming kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@curemontelegal.com of telefonisch: 06 222 31 890

Om te weten te komen wat Curemonte Legal voor uw onderneming kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@curemontelegal.com of telefonisch: 06 222 31 890