Algemene voorwaarden

Voor zover wij (persoons)gegevens van u via deze website verkrijgen, houden wij ons aan de wettelijke regels en zullen wij uw privacy op strikte wijze respecteren.

Voorzover u (persoons)gevens verstrekt heeft, kunnen deze gegevens gebruikt worden om:
• De inhoud van de website en de diensten die wij leveren te verbeteren
• Een beter inzicht te krijgen van uw behoeften om ons aanbod te verbeteren
• Informatie te verschaffen in antwoord op uw vraag.

Kortom: de informatie die wordt verzameld wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Deze informatie wordt niet aan derden verkocht of anderszins aan derden ter beschikking gesteld.

General terms

Voor zover wij (persoons)gegevens van u via deze website verkrijgen, houden wij ons aan de wettelijke regels en zullen wij uw privacy op strikte wijze respecteren.

Voorzover u (persoons)gevens verstrekt heeft, kunnen deze gegevens gebruikt worden om:
• De inhoud van de website en de diensten die wij leveren te verbeteren
• Een beter inzicht te krijgen van uw behoeften om ons aanbod te verbeteren
• Informatie te verschaffen in antwoord op uw vraag.

Kortom: de informatie die wordt verzameld wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Deze informatie wordt niet aan derden verkocht of anderszins aan derden ter beschikking gesteld.