Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Curemonte Legal Perspectives B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Curemonte Legal Perspectives B.V. via de e-mail of de website van Curemonte Legal Perspectives B.V. is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Alle werkzaamheden en diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Curemonte Legal Perspectives B.V. , waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden van Curemonte Legal Perspectives B.V. Deze zijn op deze website te raadplegen of worden u op verzoek toegezonden. In deze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Curemonte Legal Perspectives B.V. gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curemonte Legal Perspectives B.V.