Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Curemonte Legal Perspectives B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Curemonte Legal Perspectives B.V. via de e-mail of de website van Curemonte Legal Perspectives B.V. is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

Alle werkzaamheden en diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Curemonte Legal Perspectives B.V. , waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden van Curemonte Legal Perspectives B.V. Deze zijn op deze website te raadplegen of worden u op verzoek toegezonden. In deze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Curemonte Legal Perspectives B.V. gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curemonte Legal Perspectives B.V.

Disclaimer

The data this website contains are exclusively included as general information. No rights whatsoever can be derived from these data. Curemonte Legal Perspectives B.V. is not liable for any damage which may arise as a result of any incorrectness or incompleteness of the data included in this website. Any information sent to Curemonte Legal Perspectives B.V. via email or through our website is not secure and is done so on a non-confidential basis.
General Terms

Liability

All work is performed and all services are rendered pursuant to a legal services agreement entered into by Curemonte Legal Perspectives B.V. The general terms and conditions of Curemonte Legal Perspectives B.V. shall apply to all services rendered and all work performed. These general terms and conditions contain a limitation of liability. These general terms and conditions can be found on this website, or will be sent to you at your request.

This website may contain hyperlinks which lead to websites belonging to other parties and which are not controlled or maintained by Curemonte Legal Perspectives B.V. We do not accept any liability for the content and use of information on these websites.

Copyright

Our website and its contents are protected by copyright. With the exception of personal and non-commercial use, it is not permitted to duplicate anything on this website or its contents, to store it in an electronic file or to publish it in any form or manner whatsoever except with the prior written permission of Curemonte Legal Perspectives B.V.